Nye vedtekter etter styresamling oktober

Hølen Båthavn har utviklet en ny og moderne småbåthavn med 400 båtplasser til leie. Den årlige prisen er kommunalt regulert til kun kr 2.750,- per breddemeter. Strømuttak vil være tilgjengelig fra ca. 1. oktober 2021. Strøm faktureres etter forbruk med kr 2,15 (inkl mva) per KwH. Båtplassene er i 3, 4, 5 og 5,5 meters bredde og måles ut fra sentermål på utriggere. Båtplassene leies ut etter venteliste og det anbefales å søke tidlig.