Priser

Her vil du kunne finne prisoversikt over diverse betalingssatser.
Prisene vedtas og reguleres av årsmøte.
Innskudd / båtplass
pr brm for nye medlemmer/utvidelser
Kr. 20.000,-
Årskontingent
pr brm for nye medlemmer/utvidelser
Kr. 1.000,- pr brm
Gjesteplassavgift
Båtplass inkl. strøm (leie må avtales med nestformann)
Kr. 200,- pr døgn
Opplagsavgift
For ikke-medlemmer og båter uten båtplass
Kr. 200,- pr fot
Årsavgift støttemedlemmer
Årsavgift for støttemedlemmer
Kr. 200,-
Årsavgift søkerliste
Årsavgift for å stå søkerliste til båtplass for ikke-medlemmer.
Kr. 200,-
Årskort-bom/slip
Årskort-bom/slipp (ikke medlem)
Kr. 3.000, -
Vinteropplag
Vinteropplag på sjøen
Kr. 200,-pr fot + strøm
Utrigger
Uterigger pr løpemeter
Kr. 2.000, - pr brm
Leiepris båtplass
Leiepris pr brm
Kr. 2.000, - pr brm
Manglende årsoblat
Gebyr for manglende årsoblat
Kr. 500,-
Leie av strømkabel
Leie av strømkabel kr 25,- pr døgn inkl. strøm. Beløpet vipses til 534952
Kr. 25,- pr døgn