Moderne småbåthavn med 400 båtplasser til leie

Hølen Båthavn har utviklet en ny og moderne småbåthavn med 400 båtplasser til leie. Den årlige prisen er kommunalt regulert til kun kr 2.750,- per breddemeter. Strømuttak vil være tilgjengelig fra ca. 1. oktober 2021. Strøm faktureres etter forbruk med kr 2,15 (inkl mva) per KwH. Båtplassene er i 3, 4, 5 og 5,5 meters bredde og måles ut fra sentermål på utriggere. Båtplassene leies ut etter venteliste og det anbefales å søke tidlig.

Hølen Båthavn har utviklet en ny og moderne småbåthavn med 400 båtplasser til leie. Den årlige prisen er kommunalt regulert til kun kr 2.750,- per breddemeter. Strømuttak vil være tilgjengelig fra ca. 1. oktober 2021. Strøm faktureres etter forbruk med kr 2,15 (inkl mva) per KwH. Båtplassene er i 3, 4, 5 og 5,5 meters bredde og måles ut fra sentermål på utriggere. Båtplassene leies ut etter venteliste og det anbefales å søke tidlig.

Hølen Båthavn har utviklet en ny og moderne småbåthavn med 400 båtplasser til leie. Den årlige prisen er kommunalt regulert til kun kr 2.750,- per breddemeter. Strømuttak vil være tilgjengelig fra ca. 1. oktober 2021. Strøm faktureres etter forbruk med kr 2,15 (inkl mva) per KwH. Båtplassene er i 3, 4, 5 og 5,5 meters bredde og måles ut fra sentermål på utriggere. Båtplassene leies ut etter venteliste og det anbefales å søke tidlig.